Journal of the School of Business Administration, Istanbul University

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
Tüm makale yükleme ve değerlendirme işlemleri aşağıdaki adresten gerçekleştirilmektedir.

Announcements

 

We are the first scientific journal in the world to use TAG!

 
We are glad to announce that Microsoft has confirmed Istanbul University Journal of the School of Business Administration is the first scientific journal in the world using TAG technology. For Microsoft's announcement please click here.    
Posted: 2009-12-05
 
More Announcements...

Vol 43, No 2 (2014)

Table of Contents

Vol 43, No 2 Issue Front Pages
Timur Keskintürk I-VI
Measurement of service quality in banking industry: a case study from Turkey PDF
Birgül Küçük Çırpın, Köksal Sarıca 205-217
Liman özelleştirmelerinin operasyonel etkinlik üzerindeki etkisi: Türk limanları üzerinde dönemsel bir çalışma PDF
Samet Güner 218-236
An ordered logit analysis of inpatient and outpatient satisfaction in a Turkish state hospital PDF
Ali Kemal Çelik, Erkan Oktay, Ahmet İlker Akbaba 237-250
Integer linear programming model for vehicle routing problem and an application in the food industry PDF
Feyyaz Celalettin Kurul 251-260
Devlet ve Piyasa Arasındaki Oyunun Reel Büyümeye Etkisi - The Impact of Game Between State and Market to Real GDP Growth PDF
Tuncay Can, Naciye Tuba Yılmaz 261-270
Zaman Pencereli Çok Araçlı Dağıtım Toplamalı Rotalama Problemi için Gerçek Değerli Genetik Algoritma Yaklaşımı PDF
Baris Kiremitci, Serap Kiremitci, Timur Keskintürk 391-403
Determination of the macro economic variable’s impact on stocks traded on ise-30 by using arbitrage pricing model PDF
Erkan Sevinç 271-292
Venture Capital Funds and the Role of Governments to Improve These Funds PDF
Hakan Ertürk, Güven Sayılgan 293-318
The Efficiency of Monetary and Non-Monetary Sales Promotions on Brand Preference; a Case of Albanian GSM Companies PDF
Yüksel Köksal 319-331
Özerklik ve ödüllendirmenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde çalışanın inovasyona yönelik davranışının aracılık rolüne yönelik bir araştırma PDF
Işıl Pekdemir, Merve Koçoğlu, Güney Çetin Gürkan 332-350
Strategic Motives of Turkish Foreign Direct Investment Firms: An Empirical Study on Manufacturing Sector PDF
Harun Kaya 368-390
Kültür, benlik saygısı ve girişimcilik eğilimi: Amerikan ve Türk üniversite öğrencilerinde karşılaştırmalı bir çalışma PDF
Aytül Özdemir 351-367


 

 

 

 

 

 

 

 

Managed by Baris Kiremitci